Stichting VRT - Verenigd register van taxateurs

Sinds 1 januari 2000 is de beëdiging en titelbescherming van de taxateurs vervallen. Voor de consument betekent dit dat de herkenbaarheid wat betreft vakbekwaamheid en deskundigheid van taxateurs niet langer bestaat.
Om deze essentiële criteria voor de consument weer zichtbaar te maken is in 2004 de Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs opgericht, specifiek voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden, taxaties ten behoeve van de successieaangifte, onderlinge verdeling e.d. alsook schade-taxatie. Taxateurs kunnen zich laten inschrijven in het door de Stichting bijgehouden Register, uiteraard eerst nadat een onafhankelijke commissie heeft getoetst of de taxateur aan de toelatingscriteria voldoet.

De Stichting VRT stelt zich ten doel door middel van het regelmatig organiseren van workshops en seminars, de vakbekwaamheid, 
deskundigheid en integriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden.

De vijf sectoren waarin een taxateur ingeschreven kan worden zijn:

- Agrarisch;
- Brandverzekeringen;
- Motorvoertuigen;
- Scheepvaart en techniek;
- Kunst, antiek, sieraden & horloges en eventuele andere specialismen.

Abonneren op Voorpagina-feed