Agrarisch

  • de beroepsuitoefening als taxateur dient een belangrijk deel van de werktijd uit te maken gedurende een periode van 5 jaar, voorafgaand aan de aanmelding
  • indien taxeren een nevenactiviteit van de taxateur is, moeten de overige werkzaamheden gerelateerd zijn aan het specialisme (deze kunnen getoetst worden).
  • de taxateur is lid van een relevante brancheorganisatie
  • de taxateur dient met goed gevolg een relevante agrarische HBO-opleiding te hebben gevolgd of hij/zij dient aan te tonen door andere opleidingen en/of werkervaring op HBO-niveau denk- en werkniveau te functioneren.
  • kennis en ervaring in het sectoronderdeel dienen te worden aangetoond, referenties kunnen worden aangevraagd​