Algemeen

 • de taxateur dient 5 aaneengesloten jaren aantoonbare ervaring te hebben op zijn taxatiegebied (aan te tonen middels een werkgeversverklaring of uittreksel KvK), voorafgaand aan het moment van aanmelding (in voorkomende gevallen kan om een accountantsverklaring gevraagd worden).

NB:
- sector Brand: de taxateur oefent voor meer dan 50% van de werktijd (meer dan 20 uur per week) het beroep van taxateur ten behoeve van de brandverzekering uit
- sector Motorvoertuigen: de taxateur voert minimaal 50 taxaties per jaar voor derden uit
- sector Scheepvaart: de taxateur voert minimaal 20 taxaties per jaar voor derden uit
- sector Agrarisch: er geldt geen minimumeis, maar de taxateur dient, als hij/zij zich voor minder dan 50% bezig houdt met het uitvoeren van taxaties voor derden, voor het overige eveneens werkzaam te zijn in het specialisme(n).
- sector Kunst & Kostbaarheden: er geldt geen minimumeis, maar de taxateur dient zich in overwegende mate bezig te houden met het uitoefenen van het beroep van taxateur.

 • de zelfstandig gevestigde taxateur dient te beschikken over een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel . Deze  inschrijving dient actueel te zijn en er moet uit blijken dat het verrichten van (verzekerings-) taxaties het (hoofd)bestanddeel van de bedrijfsuitoefening is.
 • de zelfstandig gevestigde taxateur dient zich te conformeren aan de normen en waarden van het VRT en ondertekent daartoe jaarlijks de Ethiekverklaring.
 • de taxateur die in dienst is bij een onderneming, dient een werkgeversverklaring te overleggen.
 • de taxateur dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (screeningsprofiel 95, financiële dienstverlening) te overleggen.
 • de taxateur (of het bedrijf waar hij/zij werkzaam is), dient te beschikken over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering (te overleggen bij aanmelding) ter zake van het uitvoeren van taxaties.
 • de taxateur dient zich bezig te houden met het schriftelijk uitbrengen van taxatierapporten in het kader van waarde vaststellingen.
 • de taxateur mag geen belang hebben bij het te taxeren object en mag dit ook niet in eigendom hebben.
 • de taxateur dient taxaties voor derden en tegen betaling uit te voeren.
 • de taxateur dient zich alleen bezig te houden met het taxeren van objecten, die voor hem gebruikelijk zijn, waarvoor hij/zij vakbekwaamheid bezit en die onder zijn ingeschreven specialisme vallen.
 • indien de taxateur aan de toelatingseisen voldoet, kan het bestuur besluiten hem/haar een vakbekwaamheidstoets af te nemen.
 • de taxateur kan slechts in één sector van het register worden ingeschreven.
 • de taxateur kan in zijn sector in slechts twee specialismen worden ingeschreven.
 • het bestuur kan besluiten de aantoonbare kennis van de specialismen te toetsen.
 • Na toelating tot het register voldoet taxateur aan de eisen van permanente educatie van het register.