Brandverzekeringen

  • de beroepsuitoefening als taxateur ten behoeve van de brandverzekering dient meer dan 50% van de werktijd (meer dan 20 uur per week) uit te maken; de eventuele overige door de taxateur uitgevoerde werkzaamheden dienen branche-gerelateerd te zijn en kunnen getoetst worden
  • de taxateur beschikt over de voor zijn specialisatie gewenste opleidingen, zijnde: HBO Bouwkunde, HBO Werktuigbouwkunde, MBO Bouwkunde, MBO Werktuigbouwkunde. Indien geen relevante opleiding op HBO-niveau is afgrond, dient gemotiveerd te worden toegelicht op basis van welke andere opleidingen en / of werkzaamheden de taxateur op HBO niveau opereert.
  • De taxateur blijft op de hoogte van ontwikkelingen in zijn vakgebied.