Het bestuur

Voor de uitvoering van een groot aantal organisatorische taken is een Stichtingsbestuur samengesteld dat wordt ondersteund door een professioneel secretariaat. Het bestuur bestaat uit:

  • J. de Boer - voorzitter
  • S. Dronkers - penningmeester ( Brand)
  • M. Bromet - lid (Brand)
  • A. van den Berg - lid (Agrarisch)
  • B. van der Klugt - lid (Agrarisch)
  • G. van Zwienen - lid (Motorvoertuigen)
  • R.J. van den Heuvel (Scheepvaart & Techniek)
  • drs. G.J. van der Meer Mohr - lid (Kunst, Antiek, Sieraden & Horloges en eventuele andere specialismen)
 
Bij de uitvoering van haar taken zal het bestuur zich laten leiden door de Statuten en door het Huishoudelijk Reglement dat speciaal voor deze Stichting is gemaakt. In dit reglement staan alle spelregels die zowel betrekking hebben op de toetreding als gedurende de inschrijvingsperiode.