Motorvoertuigen

  • de taxateur voert minimaal 50 taxaties per jaar voor derden uit; de overige door de taxateur uitgevoerde werkzaamheden dienen branche-gerelateerd te zijn en kunnen getoetst worden
  • de taxateur dient aantoonbare kennis te hebben van autotechniek, verzekeringstechniek, carrosserie-/ schadeherstel en spuittechnieken, toepasselijke wet- en regelgeving, taxatie methodieken (m.n. classic cars). Een en ander wordt ondersteund door de volgende bewijsstukken: vakdiploma’s, getuigschriften en/of certificaten.
  • de taxateur mag geen taxaties verrichten, waarvan hij/zij weet of zou kunnen vermoeden dat zijn/haar bedrijf of het bedrijf waar de taxateur werkzaam is, hierbij betrokken is