Scheepvaart & Techn.

  • Een taxateur dient tenminste 20 taxaties per jaar in opdracht van derden uit te voeren
  • indien taxeren een nevenactiviteit van de taxateur is, moeten de overige werkzaamheden branche-gerelateerd zijn; deze kunnen getoetst worden
  • de taxateur dient met goed gevolg een HBO-opleiding te hebben gevolgd of hij/zij dient aan te tonen door andere opleidingen en/of ervaring op HBO-niveau te functioneren.