Tarieven

Voor de registratie is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd die jaarlijks wordt vastgesteld.
 

Tarieven 2019

Per 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven voor het inschrijven en de jaarbijdragen:

Eenmalige aanvraagkosten * €  150,-
Jaarbijdrage voor aangesloten taxateurs €  225,-
aanpassen specialisme €  150,-

 

 

Bovengenoemde bedragen zijn excl. BTW.
* Er vindt geen restitutie plaats van deze kosten wanneer uw aanvraag niet wordt goedgekeurd en u dientengevolge niet wordt toegelaten tot het Register.

Voor het bijwonen van het jaarlijkse symposium en de per sector georganiseerde workshops worden in principe geen kosten in rekening gebracht.